Kdo jsme

Jsme spolek, jehož hlavním účelem je podpora a propagace lokální ekonomiky, rozvoje komunitního života a pospolitosti v Orlických horách a podhůří. Toto s láskou a nadšením děláme především skrze divadelní umění :-)

Co chceme a naše cíle

Není nás mnoho, ale i přesto jsme se rozhodli, že jdeme odhodlaně do toho. Záleží nám totiž na tom, kde a jakým způsobem žijeme, a nechceme nic nechat na pospas iracionální náhodě chamtivé "neviditelné ruky trhu", která ve všech oblastech lidského života zkrátka nemusí být tak úplně užitečná.
Chceme žít dobře, poctivě, v součinnosti s ostatními a především s ohledem na budoucí generace...

Naše (ne)skromné cíle jsou:

1) CHCEME PODPOŘIT AKTIVITU MÍSTNÍCH LIDÍ

a vštěpit jim myšlenku, že nejsou bezmocní. Ať chceme nebo nechceme, každý z nás je důležitou součástí místní komunity (potažmo lidstva jako celku) a má svou nezastupitelnou hodnotu, jež se projevuje nejčastěji skrze jeho talent a to, co dělá rád a s láskou. Bohužel toto vědomí v nás není systematicky podporováno, a tak se skrze povinnou školskou mašinérii stáváme loutkami v systému, který nám někdo diktuje shora a snaží se nás včlenit někam, kde necítíme ani naplnění, ani vyšší smysl, neřkuli své jedinečné poslání a svou sílu. Jestliže tyto bariéry odstraníme, můžeme žít nejen naplněný život my sami, ale skrze tzv. síťování s druhými a zespoda můžeme posunout na vyšší úroveň i systém. Zkrátka abychom žili dobrý život, není radno čekat na to, co za nás udělají "ti nahoře", ale právě nyní můžeme pro to udělat i něco my sami spolu s ostatními a ideálně v místě, kde žijeme.

2) CHCEME ZÁROVEŇ PODPOŘIT I KOLOBĚH REGIONÁLNÍ EKONOMIKY.

Lokální ekonomika je koloběh všech možných energií v místě, kde žijeme. Nejsme žádní fanatici a víme, že lokální ekonomika je především o hledání rovnováhy mezi lokálním a globálním. Ovšem v této chvíli se nacházíme ve velmi nerovnovážném stavu, kdy peníze z regionů doslova mizí v nenasytných chřtánech velkých nadnárodních firem. Chceme se pokusit o to, aby tomu tak bylo čím dál tím méně alespoň v našem regionu a podporovat tuto myšlenku postupně i jinde. Chceme, aby utracené peníze zůstávaly zde a mohly sloužit zejména místním lidem, a tím pádem také rozvoji zdejšího regionu. Rádi bychom toho docílili mimo jiné podporou místních výrobců potravin, řemeslného zboží, drobných zemědělců a farmářů.

3) NENÍ NÁM LHOSTEJNÁ ANI EKOLOGIE A OTÁZKY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI,

které s podporou lokální ekonomiky velmi úzce souvisejí. Nač máme planetu neúměrně zatěžovat nadměrnou dopravou, chemií, zplodinami a výfukovými plyny, abychom dováželi potraviny z dalekých zemí, když dobré, čerstvé a kvalitní jídlo nám roste přímo pod nohama? K čemu anonymně drancovat cizí zdroje a způsobovat mnohdy nenávratné ekologické katastrofy způsobené příliš extenzivním zemědělstvím, když nás bez problémů dokáže uživit náš vlastní region?

4) JDE NÁM TAKÉ O KOMUNITNÍ SOUNÁLEŽITOST A VZÁJEMNOST,

tedy o to, abychom znovu vybudovali porušenou důvěru mezi lidmi a podpořili jejich sounáležitost - s lidmi okolo, ale i s vlastním regionem. Bariéry kdysi mocně propagovaného kapitalismu, nedůvěry a všudypřítomného individualismu lze narušit už pouze tím, že začneme důvěřovat místním lidem a jejich práci, kterou ohodnotíme například naším nákupem, nebo si společně s vícero sousedy například upečeme chleba, oslavíme příchod léta, vybudujeme komunitní centrum, a tak de facto zjistíme, že skutečná síla není v jednotlivci (který jde často sám proti stávajícímu řádu), ale teprve v opravdovém kooperujícím společenství. Toto vše lze rovněž docílit i cestou propagace jiných forem řízení firem, škol a dalších institucí (spíše síťovém než hierarchickém) nebo třeba podporou družstevní spolupráce, která se bohužel hojně zdiskreditovala státními zásahy a plánováním seshora v období komunismu, a přitom u nás tolik kvetla a všem zúčastněným prospívala například za první republiky.

5) V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MYSLÍME I NA BUDOUCÍ GENERACE, a tak bychom se také rádi podíleli na tom, abychom jednou našim potomkům dokázali předat životní prostor našeho regionu a podmínky života v něm ve stavu, který je pro život stále ještě příznivý. Je téměř nepochopitelné, proč se dnes mnoho lidí ke všemu a všem chová iracionálně stylem „po nás potopa“.

 

Naše vize úzce navazuje na tyto principy lokální ekonomiky, které byly ustanoveny v kolektivu odborníků i laiků v září 2013 na konferenci lokální ekonomiky ve Varnsdorfu.

Jak toho chceme docílit

  • přípravou a uváděním vlastních autorských divadelních představení, jejichž cílem je upozorňovat na nezastupitelnou hodnotu každého z nás jako bytosti, která vnímá svou vnitřní svobodu a své jedinečné a nezaměnitelné poslání na tomto světě. Teprve uvědoměním si sebe sama se může člověk stát aktivním, nemanipulovatelným a sebe-vědomým členem společnosti, ideálně v místě, kde žije a kde se může tzv. síťovat spolu s ostatními jedinci, kteří vědí, že skutečná síla vždy roste směrem odspoda nahoru (tedy od lokálního směrem ke globálnímu).
  • propagací lokální ekonomiky směrem k veřejnosti (besedy, workshopy, festivaly, jarmarky, hry, festivaly, akce, bleší a výměnné trhy apod.)
  • pravidelným setkáváním a síťování se lidí (živou a spolupracující „sousedskou“ komunitou) spojeným s výměnou, sdílením, darováním vlastních či místních produktů nebo službami

Vytvořil © 2019 MEJWEB